Evenemang

2017-05-31 08:00 - 10:00
Hur kan klimatkompensation driva affären?
Läs mer
2017-05-18 08:00 - 10:00
Hållbarhetsredovisa enklare och bättre med Our Impacts 18 maj
Läs mer

Facebook

2017-04-21
Hos oss på Stora Nygatan 45 sker #innovation och #skaparglädje #swgreen
Läs mer

Twitter

2017-04-21
Hos oss på Stora Nygatan 45 sker #innovation och #skaparglädje #swgreen https://t.co/toTODU4Z9A https://t.co/YQTEMhcIfB
Läs mer

Pressmeddelande

2017-04-13

Över hälften av svenskarna uppger att de ändrat sitt beteende till följd av klimathotet. Lika många känner också oro att klimatförändringarna kommer att påverka sig själv eller personer i sin närhet. Det visar ZeroMissions undersökning som genomförs av Novus varje år. - Det kan tyckas skrämmande men det visar också på att frågan i allra högsta grad är levande säger Jenny Blomberg klimatstrateg på ZeroMission. I samma undersökning uppger svenskarna att de föredrar att köpa produkter och tjänster från företag som tar ansvar för att minska [...]

Läs mer
2017-03-28
Hur kan klimatkompensation driva affären?
Download PDF

I takt med att klimatfrågan blivit en ödesfråga och att konsekvenserna av klimatförändringen uppenbaras, märker vi att intresset för att klimatkompensera ökar. Utifrån våra erfarenheter vet vi att klimatkompensation, rätt utformat, kan spela en viktig roll för att påskynda företags omställningsarbete. Detta vittnar bl.a. Kaj Török, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Max Hamburgare om som under vårt kommande frukostseminarium, på ovannämnda tema 6/4, kommer att dela med sig av sina tips och erfarenheter. Välkommen att läsa mer här!

17436243_1003161449784900_6905494144118079554_o

 

På ZeroMission har vi under 10 års tid samlat på oss mycket kunskap i området klimatkompensation som vi gärna vill dela med oss av. Kortfattat ser vi fem anledningar för företag att inkludera klimatkompensation i sin hållbarhetsstrategi:

 

  • Det man mäter kan man påverka! För att klimatkompensera behöver klimatpåverkan beräknas. På så sätt blir det osynliga synligt. Först då kan mål och strategier formuleras för att reducera klimatfotavtrycket och påbörja resan “bortom lagom”.

 

  • Att klimatkompensera är att ta direkt ansvar. Klimathotet kräver ett paradigmskifte. Näringslivet har en viktig roll i den omställning som behövs. Att klimatkompensera handlar om att städa framför egen dörr och att inkludera kostnaden för miljöförstöring – ett område där marknadssystemet helt har misslyckats.

 

  • Klimatkompensation driver på utsläppsminskningar. Genom klimatkompensation blir det som tidigare var osynligt även ekonomiskt kännbart. Rätt utformat kan kostnaden för klimatkompensation påskynda förbättringsarbetet.

 

  • Klimatkompensation är ett konkurrensmedel. Allt fler konsumenter och företagskunder vill göra affärer med företag som tar klimatansvar (läs vår senaste Novus-undersökning här). Att koppla sin klimatstrategi till affären och berätta om sitt arbete på ett trovärdigt sätt kan både ge affärsfördelar och attrahera arbetskraft, ny som befintlig.

 

  • Skapa positiv effekt både hemma och borta. Att klimatkompensera är att bekämpa klimathotet på två fronter. Samtidigt som utsläppsminskningar påskyndas på hemmaplan, skapar Plan Vivo-certifierade skogsprojekt en rad plusvärden på de sårbara platser de verkar på och kan bidra till FN:s Agenda 2030-mål.

 

Detta och mycket mer kommer vi att prata om den 6/4. Kan du inte närvara? Ingen fara, det mesta av vår kunskap har vi samlat i vår skrift Roten till det goda, men du är så klart alltid välkommen att höra av dig!

 

//Johanna

 

Johanna Grant