Evenemang

2017-05-31 08:00 - 10:00
Hur kan klimatkompensation driva affären?
Läs mer
2017-05-18 08:00 - 10:00
Hållbarhetsredovisa enklare och bättre med Our Impacts 18 maj
Läs mer

Facebook

2017-04-21
Hos oss på Stora Nygatan 45 sker #innovation och #skaparglädje #swgreen
Läs mer

Twitter

2017-04-21
Hos oss på Stora Nygatan 45 sker #innovation och #skaparglädje #swgreen https://t.co/toTODU4Z9A https://t.co/YQTEMhcIfB
Läs mer

Pressmeddelande

2017-04-13

Över hälften av svenskarna uppger att de ändrat sitt beteende till följd av klimathotet. Lika många känner också oro att klimatförändringarna kommer att påverka sig själv eller personer i sin närhet. Det visar ZeroMissions undersökning som genomförs av Novus varje år. - Det kan tyckas skrämmande men det visar också på att frågan i allra högsta grad är levande säger Jenny Blomberg klimatstrateg på ZeroMission. I samma undersökning uppger svenskarna att de föredrar att köpa produkter och tjänster från företag som tar ansvar för att minska [...]

Läs mer
2017-04-11
Ska klimatkompensationen annulleras eller makuleras? Hur gammal är din klimatkompensation?
Download PDF

 

Strandade tillgångar (stranded assets) är tillgångar som av någon anledning inte kan nyttjas. Oftast syftar man på oljebolag och dess oljereserver som inte kommer att ge en ekonomisk avkastning på grund av övergången mot en fossilfri ekonomi.

 

Detta gäller även på marknaden för klimatkompensation. När man klimatkompenserar så handlar man med klimatkrediter. De är kopplade till aktiviteter i projekt och döps till det året som de genereras. Till exempel alla klimatkrediter som genereras i år kommer att vara ”Vintage 2017”. När man klimatkompenserar ska dessa annulleras, dvs bokas bort i företagets namn i internationella register.

 

Men det finns även klimatkrediter som makuleras. Det innebär att de inte har något värde, så kallade strandade tillgångar. Under 2015 makulerades fem gånger så många CDM-krediter än vad som såldes och annullerades. Anledningen till det är att många CDM-krediter ”blev till” för så många år sedan så att man anser att de inte har något värde längre. Det är bättre att köpa klimatkrediter från ett nytt projekt med aktiviteter som kommer att ske tack vare klimatkompensationen.

vintage klimatkrediter

Så här ser annulerade Plan Vivo krediter ut i registret Markit.

Jenny Blomberg