Download PDF

Klimatbokslut.

Vi beräknar varje år vårt klimatfotavtryck från verksamheten i verktyget Our Impacts. Detta gör vi tillsammans med U&We, som vi delar kontor med. Våra största utsläpp sker när vi reser och besöker de klimatkompensationsprojekt vi arbetar med. Värdet av våra besök i projekten är större än att inte flyga.

Vi klimatkompenserar för vårt klimatfotavtryck genom Plan Vivo, en standard för återplantering och bevarande av skog.

Nedan kan ni se de senaste två årens resultat, och ladda ner vårt fullständiga klimatbokslut som gjorts enligt Greenhouse Gas Protocol.