Allt fler företag och individer väljer att klimatkompensera

October 28, 2021

Pressmeddelande 13 oktober 2021

Marknaden för frivillig klimatkompensation fortsätter att växa och idag säljs nästan 4 gånger så mycket klimatkompensation i Sverige än för 5 år sedan. Det visar den årliga undersökningen som tagits fram av de största svenska aktörerna inom klimatkompensation och genomförts av Sustainergies. Undersökningen visar att den totala sålda volymen fortsätter att öka år för år. För första gången redovisas även den volym klimatkompensation som säljs till individer vilken står för 10% av den totala försäljningen. 

 

Bidragande orsaker till ökningen tros vara växande kunskap om klimatkompensation samt ett ökat intresse för klimatfrågan. Detta leder till att allt fler individer och företag väljer att ta direkt ansvar för sin klimatpåverkan. Samtidigt upplever de svenska aktörerna inom klimatkompensationsmarknaden att en växande andel företag vill sätta vetenskapliga mål och utforma strategier i enlighet med Parisavtalets 1,5°-mål. I det ingår klimatkompensation som en naturlig del. 

 

Även globalt finns förväntningar att marknaden kommer att fortsätta växa. Detta stödjs av Ecosystem Marketplace oberoende årliga analys som visar att de internationella standarderna på den frivilliga marknaden ökade antalet utställda certifikat under första kvartalet i 2021. 

 

Den frivilliga klimatkompensation som har sålts sker genom projekt i utvecklingsländer som minskar, förebygger eller avlägsnar växthusgaser. Exempel på projekt kan vara förnybar energi installationer, spisar som minskar behovet av bränsle, bevarande eller återskapande av tropisk skog*. Gemensamt för projekten är att de är certifierade och tredjepartsgranskade enligt vedertagna internationella standarder samt är spårbara, från projekt till köpare. 

 

*ISO 14021: 3.1.12
offsetting
mechanism for compensating for the carbon footprint of a product through the prevention of the release of, reduction in, or removal of, an equivalent amount of GHG emissions in a process outside the boundary of the product system 

EXAMPLE External investment in renewable energy technologies; energy efficiency measures; afforestation/reforestation. 

Senaste nytt