Allt fler svenskar föredrar att köpa produkter och tjänster från företag som tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan

June 30, 2016

Klimatfrågan är fortsatt viktigt för svensken och flera uppger att de agerar för minskad klimatpåverkan. I vår undersökning som genomförts av Novus för femte året i rad uppger  54% av svenskarna att de ändrat sitt beteende på grund av klimathotet. 70% av svenskarna föredrar att köpa produkter och tjänster från företag som tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan.

ZM_Novus_2016_diagram_1

Dessutom har vi sett en ökning med 28 % av svenskarna som tycker att klimatkompensation är ett bra sätt för organisationer och företag att ta ansvar på. Nu svarar 60% av svenskarna att man tycker att klimatkompensation är ett bra sätt för organisationer att ta ansvar på, jämfört med 47% 2011.

ZM_Novus_2016_diagram_2

 

“Det går helt i linje med det ökade engagemang hos företag som arbetar med utsläppsminskningar, både internt och genom frivillig klimatkompensation. Det gör man för att ta ansvar för utsläpp som inte går att effektivisera bort på kort sikt men också för att positionera sig bättre och för att projektbaserad klimatkompensation också bidar till att uppfylla våra globala mål” säger Jenny Blomberg på ZeroMission.

 

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Novus som Målgruppen för undersökningen är svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1054 intervjuer genomförts med en deltagarfrekvens på 57%.

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se