Almedalen 2018: Gröna obligationer och hållbara investeringar

July 16, 2018

Att besöka Almedalsveckan i Visby är en utmaning.

Med så mycket inspirerande seminarier, spontana möten, talare och information blir det lätt lite overload. Alla har olika upplevelser på plats i Almedalen. Jag har sprungit som en skottspole mellan olika intervjuer och paradtåg, det är mycket att smälta i efterhand!

Ett av spåren för mitt Almedalsbesök 2018 var, förutom att träffa vänner och ovänner, att fördjupa insikten i klimatarbetet på den finansiella marknaden. Hur jobbar banker och investerare med att bedöma och analysera sina innehav eller kommande investeringar? Vad händer när “kapitalet börjar röra på sig”, och hur ser vi till att der rör sig åt rätt håll?

Just gröna obligationer har fått stor uppmärksamhet, och därför var det mycket intressant att höra WWF:s seminarium om nuläget. Med en utgångspunkt i rapporten som 2 Degree Investing Initiative tagit fram tillsammans med WWF  diskuterades hur stor potentialen är i obligationsmarknaden, som nu blir allt mer “grön”. Hur gröna projekten är, finns dock utrymme att diskutera. Det glädjande är att det finns en stor tillströmning av kapital till den här sortens finansiering, att grönt är attraktivt. Trots de stora orden utgör “gröna bonds” ungefär en halv procent av världens totala obligationsmarknad. Det finns en bit kvar att gå.

gröna obligationer

Pengabollen. Vart ska vi rulla? (bild: Pixabay.com)

Framtiden ligger i att bedöma hur klimatpåverkan, och alla andra hållbarhetsaspekter, påverkas och (förhoppningsvis) gynnas av dessa investeringar. Erfarenheten från andra branscher säger också att det kommer vara mycket viktigt med transparens, och här kan möjligtvis nya tekniker som block-chain eller digital rapportering göra det lätt för de som emitterar gröna obligationer att få till det rätt från början.

Jag tror steg ett är att göra en klimatberäkning som följer internationellt accepterade standarder, och som på ett tydligt sätt redogör var vi står i dagsläget. Därefter kan beslut följa. Förhoppningsvis kan även de gröna obligationerna lära sig lite av marknaden för klimatkompensation, där projekt utvärderas efter tydliga principer om additionalitet, permanens, mätbarhet och bidrag till hållbar utveckling som verifieras av en tredje part. Läs mer om dessa principer här.

Transparent, tydligt och med hög ambitionsnivå kan den här gröna vågen bära oss en god bit mot Parisavtalets 2 grader.

Glad sommar!
/Calle

admin
evelina.sundin@ohmy.co