Arla fick rätt i HFD. Glada nyheter!

August 23, 2018

Innan sommaren kom Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) med ett beslut om att Arlas kostnader avseende sin klimatkompensation från 2013 får dras av som en kostnad innan beskattning. Detta är glada nyheter samtidigt som det är värt att fortsätta följa utveckling i denna fråga eftersom HFD säger att beslutet är specifikt för Arlas fall. Läs en sammanfattning här.

good-news bild

 

Debatten om avdragsrätt för kostnader avseende klimatkompensation har pågått i medier samt hos regeringen sedan HFDs dom mot Saltå Kvarn 2014 när de nekades avdragsrätt för sina klimatkompensationskostnader. ZeroMission har varit aktivt i debatten även på Almedalen 2016. Nu har Arla vunnit sitt överklagande mot HFD och detta är såklart en bra nyhet för företag som köper klimatkompensation på frivillig basis.

 

Även om detta är goda nyheter är det samtidigt viktigt att överväga detaljerna i domen, eftersom HFD säger att om utgifterna ska anses som avdragsgilla eller inte beror på omständigheterna i det enskilda fallet. HFD har tolkat Arlas kostnader för klimatkompensation som en marknadsföringskostnad, vilket är grunden till domen. De menar att:

 

  • Arlas mejeriprodukter medför dokumenterade och påtagliga koldioxidutsläpp
  • vissa konsumentgrupper har förhållandevis stor medvetenhet om såväl förekomsten av, som riskerna med ökade koldioxidutsläpp
  • företag som säljer sådana produkter till konsumentgrupper med stor medvetenhet kan ha företagsekonomiska skäl för att klimatkompensera för att få påtagligt positiva effekter på försäljning och vinst
  • Arlas klimatkompensation har varit en central komponent i deras marknadsföring av de klimatkompenserade produkterna.

Hur praxis kommer att påverkas hos Skatteverket av denna dom vet vi inte exakt än. Men man kan åtminstone tänka att företag som använder klimatkompensation på ett liknande sätt som Arla kan förvänta sig att få rätt till avdrag. Det är en riktigt bra nyhet, både för företag och för planeten, och således en bra nyhet för oss alla!

admin
evelina.sundin@ohmy.co