Avskogning fortsatt stort problem

August 2, 2018

Trots ansträngningar för att minska avskogningen i världen är siffran för 2017 fortfarande oroväckande hög, med endast en liten förbättring från året innan. Det rapporterar World Resources Institute. Detta är en fortsatt katastrof för klimatet eftersom träden lagrar in koldioxid från atmosfären, och på så sätt hjälper till att bromsa ner den globala uppvärmningen. Trots att regelverk och lagar för att förhindra avskogning är på plats i många länder är den illegala marknaden för trä fortfarande mycket stor, och korruption bidrar till att förvärra problemen. Lösningen ligger, enligt WRI, i att utöka bevakningen av skogarna men också, och kanske främst, att bryta strukturerna som gör skövlingen lönsam. Nyckeln till att lösa problemen finns där, men för att en verklig förbättring ska bli möjlighet måste fler engagera sig. Och det snabbt.

 

tropical tree loss

 

 

 

 

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se