B Corp är vägen fram

September 10, 2020

Klimatet står i fokus för ZeroMissions verksamhet, vilket märks i våra tjänster klimatkompensation och klimatberäkning. Det syns också i vårt ledningssystem där vi ställer krav på leverantörer och väljer tåg framför flyg. Nu vidgar vi vyerna och tittar på vilken påverkan vi har på samhället vi lever i, hur våra medarbetare mår, vilken styrning bolaget har och hur vi samspelar med kunderna. Vi ska helt enkelt bli en B Corp!

Certifierade B Corps är verksamheter som balanserar syfte och vinst. De är juridiskt skyldiga att överväga affärsbeslutens  inverkan på sina anställda, kunder, leverantörer, samhället och miljön. Det är en grupp företag och företagsledare som driver en global rörelse av människor som använder affärer som en kraft för gott. Och här ska ZeroMission nu ta sig in och bli ett av de första svenska certifierade företagen. Att bli en B Corp passar bra in i ZeroMissions värdegrund där vi vill åstadkomma inte bara klimatnytta utan planetnytta. 

För att bli en B Corp börjar man med en egen konsekvensanalys. Genom att svara på ett stort antal frågor inom de olika delarna styrning, medarbetare, samhälle, miljö och kunder fick vi till slut en total värdering över hur vi ligger till. Svaren på frågorna poängsätts och villkoret för att få skicka in sin ansökan är att bolaget får mer än 80 poäng. När ZeroMissions analys var klar landade vi på 88,8 poäng.

Ansökan är inskickad och resan mot certifiering har börjat!

Frågorna som rörde miljö hade vi av naturliga skäl lätt att få höga poäng på eftersom det ligger i bolagens hela affär. Vi kom också väl ut i frågor som rör medarbetare genom att vi har en kvinnlig VD, kollektivavtal och bra förmåner när det gäller frisk- och hälsovård. Frågor att jobba vidare med framöver är vårt engagemang i lokalsamhället och interaktionen med våra kunder. Ur ett svenskt perspektiv kan vissa av frågorna te sig underliga. Men med tanke på att B Corps är en internationell företeelse med certifierade bolag i 74 länder får man förstå att det finns vissa kulturella skillnader.

Nästa steg är ytterligare formulär att fylla i innan vi så småningom blir uppringda av an handläggare på B Corp som kommer ställa mer ingående frågor om vår verksamhet. Förhoppningsvis blir vi granskade och godkända innan jul och kan få certifikatet som en välkommen julklapp.

Häng med oss på resan, och vill du eller din organisation också ansluta sig kan vi gärna utbyta erfarenheter!

Henrik Hydén
henrik@brandbiz.se

Senaste nytt