Bästa tips för hållbarhetsredovisningen? Miniintervju!

May 23, 2017

I veckan som gick anordnade vi ytterligare ett av våra populära frukostseminarier om klimat-och hållbarhetsverktyget Our Impacts. Denna gång med lite extra fokus på lagkravet om obligatorisk hållbarhetsredovisning. Läs miniintervju med Cecilia Näsman, konsult på U&We och Johanna Grant från ZeroMission, för att få en inblick i vad som sades och några tips på vägen!

 

Cecilia, vad innebär egentligen lagkravet?

Lagkravet innebär att ett företag som uppfyller 2 av 3  av uppställda kriterier ska avlämna en hållbarhetsredovisning. Kriterierna är minst 350 miljoner i nettoomsättning och/eller minst 175 miljoner i balansomslutning och/eller minst 250 anställda. Regelverket säger också att vissa företag av “allmänt intresse” också omfattas, även om de inte uppfyller kriterierna. Ex på sådana är försäkrings- och kreditbolag, vårdbolag och elbolag. Lagstiftningen har redan trätt i kraft och gäller fr o m  redovisningsåret 2017. Hållbarhetsredovisningen ska avlämnas i samband med årsredovisningen för redovisningsåret 2017 (eller den period man redovisar för om man har brutet räkenskapsår).

 

…och vad är dina bästa tips för den som omfattas av lagkravet?

Om man omfattas av lagkravet och inte börjat fundera ännu på hur man ska gå till väga så är det hög tid NU! Även om lagstiftningen inte preciserar HUR en hållbarhetsredovisning ska se ut så finns det ändå några viktiga komponenter som ska med, där det viktigaste är att identifiera de VÄSENTLIGA hållbarhetsfrågor som är viktiga för företaget. Man bör titta på väsentligheterna ur ett riskperspektiv och redogöra för de utmaningar man har som företag. För att hantera sina väsentliga hållbarhetsfrågor över tid bör man sätta mål, mäta och redovisa utfallet. Jag tycker såklart att man ska ta hjälp av oss på U&We om man känner att man behöver stöd i arbetet.

 

Johanna, hur kan verktyget Our Impacts vara till hjälp?

Då Our Impacts är ett webbaserat klimat- och redovisningsverktyg tycker jag att den främsta behållningen är att det gör en stor del av klimatberäkningsjobbet och analyser “gratis” åt användaren. Då verktyget bygger på en stor databas med emissionsfaktorer, behöver man t.ex. själv inte vara en klimatexpert utan kan lägga sin tid på att hitta bra data och använda resultaten för att göra analyser och förbättringar. Utöver miljödata, så som växthusgasutsläpp, vatten, avfall och energi kan verktyget även vara till stöd för att samla information om de områden som lagkravet omfattar, dvs sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och antikorruption. Tillsammans sätter vi upp en organisationsstruktur och frågeområden som är relevanta för verksamheten. Data matas in och resultatet kan direkt användas för hållbarhetsrapportering och styrning. Det man mäter kan man ju faktiskt påverka!

 

UandWE_5_0498_v2    Copyright www.photobigben.com Photographer Big Ben 2013; Johanna from U&we

Cecilia Näsman               Johanna Grant

admin
evelina.sundin@ohmy.co