Bilen, Biffen och Mobilisten, tre bevakningar i Almedalen

July 6, 2018

Almedalsveckan är snart till ända och från ZeroMissions sida har min kollega Calle och jag själv varit på plats tillsammans med vårt systerbolag U&We. (Våra två kollegor Jenny och Filip är på resa till våra Plan Vivo-certifierade klimatkompensationsprojekt vilket är en annan spännande resa som rekommenderas att följa!)

 

Johanna och Calle i Almedalen

ZeroMission i Almedalen

 

För min del stod Bilen, BiffenMobilisten och även Jämställdhet i fokus. Här delar jag med mig av en sammanfattning av SvD seminarium i samarbete med MAX Burgers samt några andra highlights från veckan…

 

………………………………………………………………………………………..

 

 

Mat, klimat och köttkonsumtion var utgångspunkten när Kaj Török MAX, Ola Hansén WWF och moderaternas Elisabeth Svantesson frågades ut av Svenska Dagbladets Peter Alestig på temat “Kan vi äta oss ur klimatkrisen”. Intressant att följa då de frågor som ZeroMission jobbar med dagligen bollades runt utifrån ett “utomståendeperspektiv” och då vi har ett nära samarbete med MAX kring deras klimatkompensation.

 

I centrum stod MAX nya lansering av klimatpositiva burgare. Detta lyftes fram av både Elisabeth Svantesson och Ola Hansén som ett globalt föredömligt exempel på hur näringslivet tar klimatansvar.

 

Jag är glad för att näringslivet tar initiativ för miljön och för affären. MAX initiativ är väldigt bra och kan leda till att fler följer efter på olika sätt” konstaterade t.ex. Elisabeth Svan.

Panelen svarar på frågan "Ska vi sluta äta kött"

Panelen svarar på frågan “Ska vi sluta äta kött”

 

Moderatorn Peter Alestig nöjde sig inte med detta utan undrade om inte “klimatkompensation är lite halvkontroversiellt”?

Lyssnade med spänning på vad svaren skulle bli då vi själva tycker att “köpa sig fri”-frågan hör till det förflutna. Är det inte företag som inte klimatkompenserar som köper sig fri kan man undra?

 

Det viktigaste är att minska utsläppen” svarade Ola Hansén som också tog upp vikten av att klimatkompensera “genom en standard som bidrar till hållbar utveckling såsom Plan Vivo vilket MAX gör”.  Instämmer halvt då det framförallt handlar om “både och” och inte “antingen eller”, men jag är extra glad att Ola Hansén tryckte på att det är viktigt att utgå från en standard för att säkerställa att klimatnyttan är fastställd, spårbar, additionell och tredjepartsgranskad.

 

Kaj Török tryckte på att allvaret i klimathotet är akut och att världen har enormt kort om tid att ställa om.

 

– ”Rollen för klimatkompensation har aldrig varit viktigare än idag. Alla vill leva efter carbon law, men det räcker inte med att minska utsläppen för att nå klimatmålet. Att vara klimatneutral är endast ett delmål, vi måste börja suga upp mer än vad vi tar upp”. Här är vi helt eniga….!

 

Kaj Török tryckte också på att analyser av klimatkompenserande företag som rapporterar till CDP visar att företag som klimatkompenserar är bättre på att minska sina utsläpp. När man beräknar alla utsläppen i hela leverantörskedjan så ökar dels medvetenheten, det ger en tydlig bild av vad som är ”stort” och ”smått” för att kunna sätta in åtgärder, samtidigt som klimatkompensationskostnaden verkar som en intern skatt som gör det dyrare att släppa ut. För MAX del har det lett till en medvetenhet om att köttet är den största utsläppskällan, vilket man nu lägger stor vikt på genom att introducera och marknadsföra den allt växande ”Green familjen” med vegetariska och veganska burgare. På endast två år har försäljningen av dessa ökat med 900 %.

 

Att företag hittills inte har fått göra skatteavdrag för klimatkompensation togs också upp av moderatorn som en ”het intern fråga i branschen”. Då detta är en fråga som ZeroMission tillsammans med våra kunder har drivit sedan 2014 efter att Saltå Kvarn nekades rätten att göra avdrag i en process, lyssnade jag med spänning. För en vecka sedan kom nämligen det glädjande beskedet att Högsta Förvaltningsdomstolen godkänt avdrag för Arla, vilket innebär en ändrad rättspraxis, men endast om klimatkompensationen marknadsförs.

 

Idag får man göra skatteavdrag för t.ex. förbrukning av diesel, bensin eller att åka ribbåt i skärgården, men inte för klimatkompensation. Efter denna dom får vi åtminstone jämställa processen med att suga upp koldioxid från atmosfären med andra avdrag” sa Kaj Török med ironi i rösten.

 

Moderaternas Elisabeth Svantesson erkände att hon inte var så insatt i frågan, men konstaterade att ”det finns säkert mer vi kan göra avdragsmässigt, men jag ska inte ge något vallöfte här och nu”.

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Från biffen till bilen bevakade jag området mobilitet utifrån fokus hur fler bilister kan bli mobilister. En mobilist kan jämföras med trafiksystemets ”flexitarian”, som inte är fast i ett slentrianmässigt bilåkande utan använder bilen ibland tillsammans med hela buffén av goda, hälsosamma och miljösmarta alternativ såsom gång, el- och vanlig cykel, kollektivtafik och bildelning.

 

Gröna Bilister anordnade tre egna seminarier på temat med fokus på vad politiken kan göra, vad vi som individer själva kan göra och sedan utifrån vad samhällsplaneringen måste göra. Kan konstatera att fritidsresorna är en växande utmaning och att Gröna Bilister kommer att få fortsätta driva frågor om Mobilitet och Beteende då det är långt kvar, men det får bli en blogg för sig!

 

Gröna Bilisters seminarium "Vad främjar ett ändrat beteende som leder till hållbart resande?", bl.a. tillsammans med psykologen Oskar Henrikson

Gröna Bilisters seminarium “Vad främjar ett ändrat beteende som leder till hållbart resande?”, bl.a. tillsammans med psykologen Oskar Henrikson

 

Testar eldrivna cykeltaxin ”Quicab” som i framtiden kan bli ytterligare ett snabbt och bekvämt taxialternativ för alla mobilister i städer. Utvecklad av Eric Zinn.

Testar eldrivna cykeltaxin ”Quicab” som i framtiden kan bli ytterligare ett snabbt och bekvämt taxialternativ för alla mobilister i städer. Utvecklad av Eric Zinn.

 

Är man tyst så bidrar man”. Lyssnar på en panel med endast män i maktposition som diskuterar manliga normer, beteende, eget och andras ansvar.

“Är man tyst så bidrar man”. Panel med endast män i maktposition som diskuterade manliga normer, beteende, eget och andras ansvar. Intressant! Arrangerat av HSB.

 

IMG_4358 3

“Kan vi nå klimatlagens mål för transportsektorn till 2030?” Liveinspelning av Trivectors podd Esplanad tillsammans med Anders Wijkman, Sven Hunhammar (Trafikverket) och Caroline Ljungberg Toulson (Trivector). Lyssna här!

 

Och ett måste…

Saffranspannkaka på "Gula Huset"

Saffranspannkaka på “Gula Huset” i samband med trevlig kundmöte med Scanlog!

 

Med det önskar jag en trevlig sommar!

admin
evelina.sundin@ohmy.co