Biologiska mångfaldens dag – fokus Mangifera Zeylanica

May 22, 2017

Idag den 22 maj firas den biologiska mångfaldens dag. Den har som syfte att uppmärksamma bevarandet av alla de arter som finns i vår natur. ZeroMission har arbetat med klimatkompensationsstandarden Plan Vivo sedan 2006. I projekten som finns i flera länder världen över, fokuserar man på att bevara och återplantera träd. Att främja den biologiska mångfalden är ett delmål för alla projekt.

Projektet Hiniduma Bio-link Project i Sri Lanka har som mål etablera en ”grön korridor” (en korridor av biologisk mångfald) mellan de två största regnskogsområdena på ön, Singharaja (UNESCOs världsarvslista) och Kanneliya.

De trädarter som användas har valts ut genom intervjuer av lokala bönder och tekniska insatser från Rainforest Rescue International (RRI). Viktiga faktorerna i urvalsprocessen av trädarter var; förbättring av den biologiska mångfalden, bevarande av flodområden, förbättrad produktivitet av grödor, mark- och klimatförhållanden.  Man arbetar med hemodling och agroforestry i 32 stycken småhushåll. Tillsammans planterar de över 90 arter, varav flera rödlistade. Till exempel Mangifera Zeylanica.

Mangifera-zeylanica

Det är ett vintergrönt träd som ger goda frukter, vilda mangos. Det ovanliga trädet finns på FNs lista av hotade arter sedan 2010. Barken har använts i traditionell och Ayurvedic medicin för behandling av olika sjukdomar.

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se