Arla Ko Eko med netto noll klimatavtryck

November 25, 2019

Arla följer globala standarder för att beräkna klimatpåverkan i varje steg; ISO 14067-standarden för att beräkna klimatavtrycket och ISO14021-standardens riktlinjer för klimatneutralitet.

Alla ekologiska produkter från Arla med varumärket Arla Ko® Eko har netto noll klimatavtryck. Det innebär att alla utsläpp av växthusgaser kopplade till produkterna har beräknats utifrån ett livscykelperspektiv, alltså från ko till bord.

 

Arla arbetar sedan länge kontinuerligt med utsläppsminskningar och har t.ex. minskat sina utsläpp på gårdsnivå med 24% sedan 1990. Många bönder investerar i biogasanläggningar som tar tillvara energin i kornas gödsel, och genom att optimera foder till och omsorgen om korna kan vi få mer mjölk för mindre utsläpp. Gårdarna använder bara förnybar el, och kommer att använda 100% fossilfritt bränsle senast 2022. Arla har också kommit långt med att minska klimatpåverkan från transporter, mejerier och förpackningar genom att gå över till förnybara drivmedel, energi och förpackningsmaterial.

De utsläpp som inte går att reducera på kort sikt klimatkompenseras i certifierade projekt utanför värdekedjan. Strategin för val av projekt speglar definitionen av klimatkompensation i ISO 14021 som innebär att; förebygga, minska eller  ta bort utsläpp med en ekvivalent mängd växthusgaser i en process utanför systemgränserna av det studerade systemet. Det innebär att Arla valt ett projekt som förebygger utsläpp genom bevarande av skog, ett projekt som minskar utsläpp då man etablerar biogasanläggningar, och ett projekt som skapar negativa utsläpp med hjälp av trädplantering.

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se

Senaste nytt