MAX lanserar världens första klimatpositiva burgare

October 3, 2019

I samband med deras 50-årsdag 2018 lanserade vi klimatpositiva burgare tillsammans med Max och U&We, en satsning som sedan dess har prisats av FN.

Det som gör satsningen unik är den heltäckande klimatanalys som analyserar 100 procent av hela värdekedjans utsläpp utifrån ett livscykelperspektiv och i enlighet med en standard för klimatneutralitet. För MAX föll valet på ISO 14021:2017. Samtidigt arbetar man konsekvent med att minska sitt klimatavtryck. Den största insatsen är Green-familj med gröna burgare som lanserades 2016 vilket innebar att antalet gröna måltider på menyn femdubblades. Sedan dess har försäljningen av de gröna alternativen ökat med 1000 procent vilket minskar klimatpåverkan avsevärt.

 

Men i ljuset av 1,5 ° målet räcker det inte att endast minska klimatpåverkan. Världen måste ta upp mer än vad som släpps ut. För att omsätta det vetenskapen säger i operativ handling bestämde man sig för att göra MAX meny klimatpositiv genom att binda 10 procent mer växthusgaser än vad som släpps ut i hela värdekedjan, samtidigt som man arbetar för att minska klimatpåverkan i linje med 1,5°-målet. Det görs genom Plan Vivo-certifierad klimatkompensation där träd planteras i småskaliga system i samarbete med småbrukare som på så sätt förbättrar sitt livsuppehälle. Resultatet är att främja en naturlig klimatlösning som både binder koldioxid, motverkar torka och erosion och bidrar till lokalt entreprenörskap och klimatanpassning på platser som är utsatta för klimatförändringar.

Sedan 2008 har Max klimatkompenserat för 100 procent av sin verksamhet. Nu har de tagit det hela ett steg längre.

Om alla tog sitt ansvar skulle vår planet må bättre. Det gör MAX Burgers – och mer därtill. Sedan 2008 har de klimatkompenserat för 100 procent av sin verksamhet vilket har bidragit till att över ca 2 miljoner träd har planterats på en yta motsvarande 7100 fotbollsplaner. Nu har de tagit det hela ett steg längre och stakat ut vägen för fler som vill bli klimatpositiva.

Senaste nytt