MAX lanserar världens första klimatpositiva burgare

October 3, 2019

I samband med deras 50-årsdag 2018 lanserade Max Burgers klimatpositiva burgare tillsammans med ZeroMission och U&We, en satsning som sedan dess prisats av FN.

Om alla tog sitt ansvar skulle vår planet må bättre. Det gör Max Burgers – och mer därtill. Sedan 2008 har de klimatkompenserat för 100 procent av sin verksamhet vilket har bidragit till att över ca 2 miljoner träd har planterats på en yta motsvarande 7100 fotbollsplaner. Nu har de tagit det hela ett steg längre och stakat ut vägen för fler som vill bli klimatpositiva.

Max tar ett steg längre än klimatneutralitet.

Det som gör satsningen unik är den heltäckande klimatanalys som analyserar 100 % av värdekedjans utsläpp utifrån ett livscykelperspektiv, i enlighet med en standard för klimatneutralitet. För Max föll valet på standarden ISO 14021:2017. Samtidigt pågår ett kontinuerligt arbete med att minska det totala klimatavtrycket. Den största insatsen är Green-familjen med gröna burgare som lanserades 2016, som ledde till att antalet gröna måltider på menyn femdubblades. Sedan dess har försäljningen av de gröna alternativen ökat med 1000 %. Någonting som minskar klimatpåverkan avsevärt.

I ljuset av 1,5 ° målet räcker det inte att endast minska klimatpåverkan. Världen måste ta upp mer än vad som släpps ut. För att omsätta det i operativ handling bestämde vi oss för att göra hela Max meny klimatpositiv genom att binda 10 % mer växthusgaser än vad som släppts ut i hela värdekedjan. Det görs genom Plan Vivo-certifierad klimatkompensation där träd planteras i småskaliga system i samarbete med småbrukare. Därmed främjas naturliga klimatlösningar som både binder koldioxid, motverkar torka och erosion och bidrar till lokalt entreprenörskap och klimatanpassning på platser som är utsatta för klimatförändringar.

Senaste nytt