COP22 – vad händer?

November 22, 2016

COP22 konferensen i Marrakesh avslutades i helgen och har haft som mål att ta fram åtgärder för att nå målen från Parisavtalet, dvs att begränsa den globala temperaturökningen till under 2 °C jämfört med förindustriella nivåer. I synnerhet vad gäller klimatminskning och -anpassning.

Det verkar som att Trumps hot att riva upp Parisöverenskommelsen inte fått någon omedelbar effekt på förhandlingarna. Det redovisas att många andra länder kanske till och med blivit ännu mer beslutsamma att uppfylla avtalet.

Kina vill vara fortsatt ledande tillsammans med EU. Samtidigt som att EU kritiseras av bland annat Naturskyddsföreningen att var för återhållna och inte ta ledarrollen. En energiplan som läckte ut under mötet visade dessutom att EU vill underlätta för ökad användning av kolkraft.

Det blir mer pengar till klimatanpassning till utsatta länders finansiering av åtgärder för att anpassa sig till konsekvenser av klimatförändringar. Sverige ökar tex sitt ekonomiska stöd till klimatanpassning med 250 miljoner kronor.

Näringslivet spelar en viktig roll i att uppfylla avtalet. Ett mycket omtalat initiativ av just näringslivet är det öppna brev, från över 300 företagsledare till Donald Trump, som uppmanar honom att inte överge Parisöverenskommelsen och medverka till en ”low-carbon economy”.

Glädjande är att på mötets sista dag enades 48 länder om den så kallade Marrakeshvisionen och åtog sig att ställa om till 100 procent förnybara energisystem .

Trots detta är det flera som hävdar att ambitioner inte är inte tillräckliga för minska koldioxidutsläppen och att hålla temperaturen under 2 grader. Vi måste alltså göra ännu mer och arbeta ännu snabbare.

Nästa år är Fiji värdar för COP23. En önation som är mycket hårt utsatta av klimatförändringarna.  Innan dess ska Sverige tillsammans med Fiji vara ansvariga för en oceankonferens i New York i juni 2017

Logo-COP22

 

 

 

 

 

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se