Covid-19 pandemin i våra klimatkompensationsprojekt

March 27, 2020

Vi har en nära kontakt med de klimatkompensationsprojekt vi arbetar med, och vi håller oss ständigt uppdaterade om läget i och med den rådande pandemin. Vissa projektländer har bara precis fått sitt första fall av Covid-19, medan andra ser en situation liknande den i Sverige. Det som går att säga är att den påverkar alla i deras vardagliga liv, precis som för oss. Vi arbetar idag med ungefär 25 olika klimatkompensationsprojekt runt om i världen, och situationen ser olika ut på varje plats. Därför är det svårt att generellt säga vilken påverkan pandemin kommer att ha för våra projekt.

De flesta av projekten är lokaliserade långt ute på landsbygden vilket gör att de inte berörts av viruset ännu. Däremot ligger nästan alla projektorganisationer i samhällen eller större städer, vilket gör att de påverkas i större utsträckning. För att minska risken för spridning jobbar de som kan hemifrån. Många upplever också att det finns en stor rädsla för viruset och att man är orolig för att den lokala vården inte ska hålla måttet när pandemin slår till mot deras land. Många rapporterar att arbete och vardag saktar ner, en del har svårt att utföra sitt arbete och möten blir inställda eller skjuts upp.

”We are definitely facing some novel challenges with how we work but thankfully everyone so far is healthy. It is a time for ingenuity that's for sure” - The Nakau Project, Stilla Havet

Några projekt rapporterar en större svårighet med att organisera sig eftersom större grupper av människor är förbjudna. På många håll har myndigheter, liksom i Europa, begränsat människors möjlighet till resor vilket såklart får implikationer. Även resor lokalt har försvårats och flera flygplatser är stängda.

Det finns också en uppsida med Covid-19 pandemin. Vi, och projekten med oss upplever samtidigt att den här krisen kan komma att tvinga fram nya lösningar och sätt att jobba, t.ex. med hjälp av teknologi. Då många av projektorganisationerna har en stark lokalförankring har de också kunnat utnyttja sin position till att sprida kunskap om viruset och hur man bäst skyddar sig från att bli smittad.

”We have begun using our daily activities to communicate and educate the rural communities we work with on COVID-19 and how they can stay safe and healthy” - Taking Root, Nicaragua

Trots den rådande situationen är det viktigt att vi samtidigt inte glömmer bort vikten av att arbeta med klimatfrågan. 2020 är året då vi ska böja utsläppskurvan om vi ska nå klimatmålen. Coronaviruset har en tillfällig påverkan på utsläppen, men för en bestående minskning krävs fortfarande att vi lyfter blicken mot de långsiktiga målen.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt