De digitala utsläppen

April 28, 2019

I sin bok Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now ifrågasätter den amerikanske internetaktivisten Jaron Lanier vår ökande användning av sociala medier som gör oss ledsnare, argare och mer isolerade. Internet är inte heller helt fritt, utan domineras idag av vår tids globala monopol: Google, Facebook, Twitter och Amazon. Inte nog med att alternativen till deras tjänster är få, men företagen är också svåra att ta direkt kontakt med. Idag förlitar vi oss helt enkelt på techjättarnas välvilja.

 

Jag skulle vilja lägga till ytterligare en anledning att vara kritisk mot sociala medier: klimatpåverkan. Vi tenderar inte bara att grovt underskatta den stora personliga kostnaden för internet, men också kostnaden för vår planet. Trots att våra telefoner har blivit mindre och mindre går idag en större och större mängd elektricitet till att mätta det ökande behovet av molnlagring. Molnet, som egentligen består av datacenter, blir bara fler eftersom vi skapar mer och mer data som måste behandlas och lagras. I en studie av den svenske forskaren Ander Andrae, uppskattades internets elanvändning att öka med 20% per år. Från att motsvara ca 3-5% av världens totala elanvändning år 2015, kommer internet att använda 20% av världens totala elektricitet år 2025. Det skulle motsvara 5,5% av världens koldioxidutsläpp, det fjärde största efter USA, Kina och Indien.

 

Men självklart utgör inte elektricitetsanvändning i sig ett klimathot, utan det beror hur den produceras. I Sverige har vi en energimix med mycket förnybar el, jämfört med andra länder. Det stämmer dock endast för de digitala tjänster vars datacenter ligger i Sverige. Tjänster som Netflix, Slack och Airbnb använder alla Amazon Web Services datacenter som ligger i Virginia, USA. Många techbolag söker sig dit, men delstaten har en av de lägsta andelarna förnybar energi i USA. I sin rapport Clicking Clean menar Greenpeace att användningen av molntjänster faktiskt kan öka efterfrågan på kolkraft, på grund av den dramatiska ökningen av datacenter och molnbaserade företag i delstater som ex. Virginia.

 

Trots att Google, Facebook, Apple och Amazon, efter påtryckningar från Greenpeace lovat att ställa om sina datacenter till förnybar energi, tar techjättarnas omställning till förnybart inte itu med roten till problemet. Det argumenterar den brittiske arkitekten David Hughes artikel från the Guardian. På Irland, som är en hub för techföretag i Europa, slukar efterfrågan från datacentren de framsteg som gjorts för att bygga ut förnybar energiproduktion. “De åker räkmacka på de irländska medborgarnas bekostnad, som har finansierat utbyggnaden av förnybar energi”, anser David Hughes. Tillökningen av datacenter, som år 2025 kommer stå för 10% av Irlands energiförbrukning, gör att fossila bränslen som annars hade bytts ut måste hållas öppna längre för att driva andra delar av ekonomin. Ansvaret flyttas från techjättarna och det ökade användandet av molnlagring, till medborgare som finansierar utbyggnaden av förnybart.

Climate Home News, 2017

 

Internet möjliggör kommunikation och möten som inte var möjliga tidigare. I många fall har det faktiskt minskat vår resursförbrukning av t ex cd-skivor, brevpapper och långa resor. Utsläppen kan låta små, ett tweet släpper ex. bara ut 0,02 gram koldioxid, och ett skräpmail har ett fotavtryck på ca 0,3 gram. Men när miljarder människor använder digitala tjänster varje dag blir utsläppen betydande. Problemet är inte bara de digitala utsläpp som sker idag. Vad sätter vi för norm för de 45% av världens befolkning som kommer bli uppkopplade under det kommande århundradet?

 

 

 

admin
evelina.sundin@ohmy.co