En av våra första kunder var en bank…

June 7, 2016

ekobankenEkobanken – första svenska bank som reducerar klimateffekterna av sina resor”. Så löd rubriken på ett pressmeddelande från Ekobanken och Zeromission (U&We) som skickades ut den 11 maj 2006. Vi har fortsatt att kompensera för vår klimatpåverkan med hjälp av Zeromission sedan dess.

Det som känns viktigt för oss på Ekobanken är att klimatkompensationsprojekten väljs “inte enbart utifrån deras nytta för klimatet utan ska också förbättra sociala, hälsomässiga och ekonomiska förutsättningar för den lokalbefolkning som projekten berör.” Det stämmer bra överens med hur Ekobanken arbetar med hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och kulturellt. En annan viktig aspekt är öppenhet och transparens som vi också tycker att vi får i vårt samarbete.

Vi på banken arbetar bland annat med frågeställningarna: Vad gör dina pengar på banken? Hur kan vi arbeta med pengar som verktyg för en mer hållbar värld? De projekt som vi finansierar ska skapa ekologiska, sociala eller kulturella mervärden.

Vi försöker göra vårt bästa vad gäller hur vi i vår egen verksamhet påverkar miljön och klimatet och därför är det självklart att vi kompenserar för vår klimatpåverkan. Vårt mål är att minska vår klimatpåverkan hela tiden och klimatkompensationen är en del av det ansvar vi vill ta. Vi tittar även på hur våra låneprojekt påverkar klimatet, både positivt och negativt. På vår webbsida finns en avdelning om klimatfrågorna där vi dels berättar hur vi själva arbetar med miljö- och klimatfrågorna, dels ger tips till företag och privatpersoner. Vårt mål med detta arbete är att inspirera våra kunder att minska sin privata eller företagets klimatpåverkan.

I vår årsredovisning redovisar vi våra direkta koldioxidutsläpp och redogör för vårt interna hållbarhetsarbete. Men de viktigaste sidorna är kanske där vi har en transparent och öppen redovisning av våra låneprojekt under året.

Vi är stolta och glada att vara kunder hos Zeromission för deras helhetssyn på klimatfrågan och vikten av att hela tiden arbeta med att minska sin påverkan samtidigt som man kan klimatkompensera.

Hälsningar Maria Flock Åhlander

Gästbloggare
info@zeromission.se