En tydlig riktning då Sveriges riksdag antar unika klimatmål      

June 15, 2017

Dags att stanna upp. Idag är en historisk dag!

Samma månad som Trump beslutar att kliva av Parisavtalet, antar Sveriges riksdag (med undantag för SD som röstar emot) ett nytt klimatpolitiskt ramverk som bl.a. inkluderar en unik klimatlag. Beslutet innebär att Sverige senast år 2045 ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser för att därefter uppnå negativa utsläpp. Klimatlagen, liksom ramverket, träder i kraft 1 januari 2018, gör det i princip olagligt för framtida regeringar att prioritera bort klimatet.

 

” Det är förmodligen det viktigaste beslut som vår generations politiker kommer att fatta” uttryckte sig Stefan Lövén när förslaget presenterades tidigare i år.

 

Ur ett företagsperspektiv ger ramverket näringslivet en efterlängtad långsiktighet och riktning som kan stärka svensk konkurrenskraft. Parallellt ökar förväntningar och krav på företag att ta ett övergripande klimatansvar. Inte minst från investerare och konsumenter. Har man inte kommit igång än, är det hög tid att börja.

 

På ZeroMission & U&We ser vi med glädje på beslutet. Klimatfrågan kräver ett paradigmskifte från ”business as usual” till hållbara affärer där affärsnytta och planetnytta går hand i hand.

 

Ur ett globalt perspektiv är lilla landet Sveriges utsläpp obetydligt, men efterfrågan på ledarskap och framstående exempel har aldrig varit större än nu då världens länder måste sluta upp och fylla tomrummet. Sverige har alla förutsättningar att visa vägen.

 

lagboken_516x344

 

admin
evelina.sundin@ohmy.co