Flygskatt och klimatkompensation

April 11, 2018

Sverige har infört flygskatt på alla passagerarflygningar som avgår från en svensk flygplats. Passagerare betalar mellan 60 och 400 kronor beroende på destination. Undantag kommer att göras för barn yngre än två år, besättning och personer i transit som inte lämnar flygplanet eller flygplatsen.

Flygbolagen är inte överförtjusta och menar på att flygandet kommer att minska eftersom resenärer har vant sig vid att flyga billig. Men det är bara flygbranschen som tror det.

Behöver jag inte klimatkompensera nu? Räcker det med flygskatten?

Flyget är visserligen med i i EUs handelssystem. Men det gäller inte flygningar till och från destinationer utanför EU och höghöjdsutsläpp är inte inkluderade (de är högre än de som sker vid marken). Sammantaget innebär detta att enbart 1/3 av klimatpåverkan från den svenska befolkningens flygresande omfattas av handelssystemet.

Den nya flygskatten täcker inte heller den fulla miljökostnaden som flyget ger upphov till. Flyget är sedan länge subventionerat från skatt, och de regionala flygplatserna hålls öppna tack vare stora bidrag från stat och kommun. En flygskatt täcker knappt en tredje del av subventionerna och går inte till att göra flyger mer klimatsmart (utsläppsminskande åtgärder).

Det är inte rimligt att utsläppsminskningar i andra delar av samhället ska slukas upp av flyget, där utsläppen fortsätter att öka. Klimatpåverkan från svenskarnas internationella flygresande har ökat med 77 procent från 1990 till 2015 .

Därför är det alltså fortfarande lika viktigt att ta ansvar och klimatkompensera för alla utsläpp som man orsakar genom att flyga.

Välj bort slentrianflyg. Försök ta tåget istället. Stanna borta längre istället för att flyga flera gånger per år. Och om du flyger, var lite klimataktivist och klimatkompensera. Kolla in det nya utseendet på vår klimatkalkylator. Lätt att göra rätt!

 

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se