Fönstret för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader stängs på valdagen

September 6, 2018

När Sverige går till val på söndag är har världen övertrasserat koldioxidbudget för att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. I en artikel från Svenska Dagbladet skriver Peter Alestig om den alarmerande nyheten men tar även upp att det finns skäl till hopp genom utvecklingen av tekniker för att åstakomma negativa utsläpp. Läs hans artikel här.

 

På klimatinstitutet MCC:s hemsida kan man följa i realtid hur sekunderna tickar ner innan vi går in i en tid i vad klimatforskarna menar är förenat med stora risker för att slå ur jorden ur en den senaste epokens stabila klimatförhållanden kallad Holocenen. MCC klimatklocka är baserad ett ”medelscenario” från prognoser från FN klimatorgan IPCC. Om man istället väljer att titta på ”lower estimate” så övertrasserade vi budgeten för nästan 3 år sedan jämfört ”upper estimate” då vi har 3 år kvar.

 

 

Parisavtalet som trädde i kraft den 16 november 2016 slog fast att den globala uppvärmningen skall hållas väl under 2 grader och sträva efter att begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. Men det omtalade 2 graders målet är inte ett vetenskapligt förankrat mål som avser ett tak för hur mycket koldioxid vi säkert kan släppa ut. Tvärt om visar klimatforskningen, inte minst i Rockström et als., rapport från tidigare i år att en global uppvärmning på 2 grader kan trigga irreversibla feedbackmekanismer som likt en dominoeffekt riskerar låsa jorden över en tröskel till ett så kallat ”Hothouse Earth” tillstånd. Detta skulle ha katastrofala konsekvenser på jordens biosfär och göra många platser på jorden obeboeliga. Tiden för att agera börjar med andra ord rinna ut och för att undvika nämnda katastrofscenario börjar forskarnas blickar börjar nu i allt större utsträckning vända sig mot tekniker för att åstadkomma negativa utsläpp. Exempelvis genom att förbättra eller skapa nya biologiska kolsänkor i exempelvis skog, mark och jordbruk eller tekniker för att ta bort koldioxid direkt från atmosfären och lagra det under mark.

asd

 

Tidpunkten för jordens övertrasserande kommer nästan som förutbestämt när Sverige går till val med klimatfrågan som en av väljarnas viktigaste frågor. Om inte annat så skickar det en viktig signal om att klimatfrågan inte längre kan skjutas upp.

admin
evelina.sundin@ohmy.co