Fyra frågor till meteorolog Martin Hedberg

October 31, 2018

 

Härom veckan höll U&We och ZeroMission ett fullsatt frukostseminarium under rubriken “Kan man bli klimatpositiv? Så gjorde MAX”. I samband med det passade vi på att ställa fyra korta frågor till meteorolog- och klimatexpert Martin Hedberg som medverkade. Här kan du ta del av intervjun. 

 

 

Vad krävs för att vi ska nå 1,5°-målet? 

För att vi skall klara att begränsa klimatförändringarna till det som motsvarar 1,5 graders uppvärmning så behöver människan bland annat minska sina utsläpp av växthusgaser med storleksordningen 10% per år, för att om några decennier inte använda fossilt kol alls. Vi måste också ändra markanvändningen, återplantera skog och återutveckla ett jordbruk med mångfald och som inte dränerar tidigare friska jordar. För att detta skall bli verklighet måste vi såväl ändra våra vanor som skapa ansvarsfullt internationellt ledarskap. Det är inte enkelt, men å andra sidan har vi väl inget bättre för oss.

 

 

Till vilken utsträckning behöver vi luta oss på s.k. ”negativa utsläpp”. 

Negativa utsläpp är troligen nödvändigt, men det ger oss inte respit att fortsätta som idag. Negativa utsläpp bör ses som en metod att förbättra de halvdåliga odds vi har att lyckas med våra föresatser med hjälp av andra incitament, teknik, beteendeändringar och kunskap.

 

 

Vad har hållbar markanvändning och skogen för roll?  

En hållbar markanvändning och återskapande av livskraftiga skogar är en nödvändig, men inte tillräcklig, ingrediens i visionen om ett friskt ekosystem och ett klimat som skapar förutsättningar för välfärd för fler människor även i framtiden.

 


Hur ser du på MAX initiativ att lansera klimatpositiva burgare?

Det är ett intressant initiativ. Man får inte dra för stora växlar på enskilda bidrags förmåga att balansera misstag som andra gör eller man själv gjort tidigare. I naturen är ingenting neutralt. Men MAX initiativ belyser det som så många andra talat om tidigare: Det går att minska sina klimat- och miljöavtryck utan att göra avkall på produktens/tjänstens kvalitet eller lönsamheten i affären. Nu hoppas jag att fler i olika delar av näringslivet följer efter.

 

Martin Hedberg

 

 

admin
evelina.sundin@ohmy.co