Plan Vivo och Globala målet 1: Ingen fattigdom

September 19, 2016

Denna vecka sätts lite extra fokus på FN:s globala utvecklingsmål riktat mot ungdomar i hela världen. Som ett led i det passar vi på att kort lyfta fram hur våra Plan Vivo-certifierade skogsprojekt bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling. Första inlägget handlar om det globala målet 1: Ingen Fattigdom. Fattigdomsbekämpning är ett centralt perspektiv i Plan Vivo-standarden. Här berättar vi hur:

  • Att vara Plan Vivo-bonde innebär att småbrukaren ingår i ett avtal som sträcker sig 7-10 år, där småbrukaren, på sina egna villkor, ges prestationsbaserade betalningar för att plantera och sköta träd som en del i ett långsiktig jordbruk. Målet är att lämna kortsiktiga jordbruksmetoder, skapa en ekonomisk trygghet och göra småbrukaren mer resilient mot klimatförändringar.

 

  • Till en början blir de prestationsbaserade utbetalningarna en viktig extra inkomstkälla, som i flera av våra projekt möjliggör att småbrukarna även kan ta banklån. Allt eftersom träden växer och avkastningen från jordbruket blir större, ökar inkomsten från marken i form av virke, livsmedel och andra försäljningsvaror. Småbrukaren får en mer diversifierad inkomst och blir mindre sårbar för inkomstbortfall och risken för uteblivna skördar. På så sätt leder trädplanteringsprojekten till en långvarig beteendeförändring som ger bättre levnadsvillkor för de involverade småbrukarna.

 

  • Under våra besöker till projekten tillsammans med våra kunder ser vi skillnaderna med egna ögon. De som medverkar har oftare plåttak i stället för grästak, tegelsten i väggarna i stället för lera, fönster på husen, oftare har cykel eller till och med mopeder, har mobiltelefoner och mer tillgång på mat. Barnen får möjlighet att gå i skolan då skolavgifterna kan betalas.

 

  • Vissa byar går också ihop och återinvesterar utbetalningarna i gemensamma projekt, exempelvis nya vattentäkter och skolor.

ingen fattigdom

Den här familjen i Malawi träffade vi på under vårt besök 2014 som berättade att de har kunnat bygga sig ett nytt tegelhus med hjälp av pengar för klimatkompensation.

admin
evelina.sundin@ohmy.co