Hälsning från Nicaragua

August 13, 2018

Här kommer lite vackra bilder från ett av projekten vi jobbar med genom Plan Vivo Foundation. Bilderna är från plantskolor tillhörande projektet CommuniTree som arbetar med bönder på lokal nivå i Nicaragua för att förbättra miljön genom trädplantering.

2d4f1ed1-7db8-4cfd-8c44-868424eacfac

2d4f1ed1-7db8-4cfd-8c44-868424eacfac

 

607e25b2-9039-43a7-9f78-7138c02970e3

607e25b2-9039-43a7-9f78-7138c02970e3

 

Bönderna får utifrån sina egna behov bestämma vilken trädsort, och vilken odlingsmetod, som passar dem bäst och planterar därefter träden på sin egen mark. Nedan följer ett exempel på en valbar odlingsmetod som inkluderar kaffebuskar och fruktträd.

 

coffee-shade-plan

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se