Gästblogg: Historien om ZeroMission

May 31, 2016

Det hela startade för 10 år sedan. Vår dotter Gabrielle som läste miljökunskap på University of Roehamton i London skulle flyga till Inverness och ville naturligtvis klimatkompensera flygresan. Hon sökte och hittade en organisation som heter Plan Vivo, där man kunde klimatkompensera genom trädplantering. När hon berättade tyckte jag det lät fantastiskt. På U&We hade vi redan intresserat oss för att kunna använda trädplantering för att kompensera utsläpp i företagens egen verksamheten, men tyckte det verkade komplicerat att ge sig in på att tillskapa egna projekt i utvecklingsländer. Och att får vi veta att det finns en organisation som inte bara har färdiga trädprojekt utan som hållit på sedan 1996 och som också säkrar upp kvaliteten i projekten genom en noggrann certifieringsprocess. Tilläggas ska att deras metod för att få engagemang från lokalbefolkningen, som består av småbönder, var att betala en ersättning för den planteringstjänst dessa utförde, något som vi tyckte var mycket tilltalande.

Mexikan pa plantskola 2012

Kontakt togs, jag åkte till Edinburgh där Plan Vivo har sin verksamhet och jag gillade det jag fick veta. Bakgrunden var att Edinburgh University hade ett projekt där man undersökte hur mycket kol som binds i trädplantering över tid. Därmed fick jag bekräftat att verksamheten har en ordentlig vetenskaplig förankring. Projektet man studerade ligger i Chiapas i Mexico. Tanken uppstod att det fanns en potentiell inkomstkälla för lokalbefolkningen, om man lyckades koppla ihop trädplanteringen med företags behov att minska sin klimatpåverkan. Så var affärsidén född. Plan Vivo är därmed sannolikt det första projektet för klimatkompensation medelst trädplantering.

Hela U&We-gänget åkte därefter också till Edinburgh, tycke uppstod, Plan Vivo delade våra värderingar och vi kom fram till att detta var ett affärskoncept vi ville engagera oss i. Samarbetsavtal skrevs och på den vägen är det. Efter något år fann vi att affärsmodeller för klimatkompensation ser lite annorlunda ut än den traditionella U&We-verksamheten, så vi startade ZeroMission som ett systerföretag till U&We.

 

 

 

Genom åren har vi medverkat till att nästan 3 miljoner träd har planterats och fler och fler blir det för varje år. Det betyder att vi nu hjälpt våra kunder att binda över 1,5 miljon ton kol. Det motsvarar att ta bort 750 000 bilar som åker omkring och släpper ut koldioxid. Idag har Plan Vivo ett 30-tal projekt i olika utvecklingsländer och en hel radda som väntar på att bli certifierade.

 

Vi besöker projekten för att lära känna dem och för att kunna garantera kvaliteten. Varje år tar vi också med oss kunder. Om kunderna inte fullt insett värdet av klimatkompensationen innan, så gör man det när man hälsar på i byarna och kommer ut på landsbygden där bara jeepar tar sig fram. Då förstår man också alla plusvärdena av kompensationen, dvs all positiv påverkan på miljö och lokalsamhälle som uppstår, det som numera kallas payment for ecosystem service. Besöken uppskattas verkligen, man är fascinerad av att vi i Sverige intresserar oss för och betalar dem för att plantera träd. Till en början fanns det en misstänksamhet som yttrade sig så här: Vi förstår nu att ni inte tänker komma hit och tar våra träd när de vuxit upp, men det vi inte förstår är hur ni ska kunna ta ut koldioxiden ur träden och ta med er. Nåja, våra partners bönderna är idag väl medvetna om klimatförändringen, de känner av den på så vis att växtsäsong och regn påverkas, vilket innebär risker för att skördar ska slå fel.

Ett smolk i glädjebägaren är nu att klimatkompensation inte betraktas som en affärsmässig åtgärd utan i en dom har Högsta Förvalningsdomstolen fastställt att klimatkompensation saknar motprestation och ska därför klassas som gåva vilket betyder att man inte får dra av kostnaden i företagets bokslut. Detta är en orimlig och otidsenlig tolkning och vi driver på för att Finansdepartementet ska ändra skattelagen för att möjliggöra avdragsrätt. Enkelt uttryck tycker vi att Skatteverket ska ge tusan i att överpröva företagens affärsmässiga beslut. Något som gett oss anledning att anordna ett frukostseminarium om Almedalen i år. Sagan fortsätter…..

 

Göran Wiklund VD för ZeroMission mellan 2006 – 2013 och strategisk rådgivare

Gästbloggare
info@zeromission.se