“Hothouse Earth” – Skrämmande framtida scenario

August 7, 2018

Idag skriver Johan Rockström (Professor vid Stocholms Universitet och chef för Stockholm Resilience Center) tillsammans med forskarkollegor från flera olika länder i en artikel att klimatet kan vara känsligare och mer lättpåverkat än vad vi tidigare trott. Den senaste tidens värmeböljor över världen visar att jordens klimat påverkas drastiskt även vid liten påverkan, och därmed blir det ännu viktigare att mer görs för att vi ska klara oss under 2 graders målet som sattes i Paris. Enligt forskarna skulle en värmeökning på så lite som 2 grader kunna leda till en kaskad av negativa effekter på klimatet, effekter som sedan skulle vara irreversibla. Detta skulle i sin tur leda till det som forskarna benämner som “Hothouse Earth”, en ogästvänlig och för många obeboelig plats. I det scenariot ser vi en verklighet där den politiska, sociala och ekonomiska osäkerheten är stor och där samhällen skulle kollapsa. Extrema väderförhållanden, som vi börjat se lite av idag, skulle förvärras avsevärt.

 

Det vi kan göra för att motverka att hamna i en bana som leder oss mot ett “Hothouse Earth” scenario är att fortsätta att minska utsläppen av växthusgaser samt att utöka naturliga kolsänkor (t.ex. skogar). Fokus, menar forskarna, måste ligga på att bevara de skogar vi har idag, inte minst regnskogarna i Amazonas, Kongo och Indonesien. Men för att lyckas med detta räcker det inte med att arbeta på lokal nivå. Enligt forskarna krävs internationell samverkan för att få till förändring i beteende är nödvändigt, inte minst när det kommer till konsumtion.

 

 

Artikeln finns sammanfattad av DN och  BBC News.

skynews-global-warming-climate-change_4382259.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se