Hur mäts klimatpåverkan i en utspridd organisation? Tips från Securitas!

December 12, 2017

Härom veckan anordnade vi frukostseminariet "Hållbarhetsredovisa enklare med Our Impacts? Lär av Securitas!". Securitas har mätt koncernens klimatfotavtryck, spritt på över 50 länder, sedan 2010 och har sedan dess samlat på sig många erfarenheter. Som hjälp använder de verktyget Our Impacts och har ett nära samarbete med våra kollegor på U&We. Här kan du ta del av Cecilia Alenius, Group CSR Officer, lärdomar och tips!

Vad har varit era främsta lärdomar för att få ett bra och användbart resultat?

Vi har valt att fokusera på de största och mest relevanta utsläppskällorna, för att få så bra kvalitet på svaren som möjligt (bilar, tjänsteresor med flyg, uppvärmning/kyla av kontorslokaler samt el, och uniformer). I de flesta länderna är det controllern/ ekonomichefen som ansvarar för rapporteringen. Det är en fördel eftersom de är har rapporteringsvana. Vi har också tagit det steg för steg. Vi började med ett begränsat antal länder och har sedan utökat successivt. Inför rapporteringen har vi haft webinar där vi visat hur Our Impacts fungerar och vilken data vi behöver.

 

Vad har verktyget Our Impacts betytt för arbetet?

Our Impacts är ett bra och lättanvänt verktyg och det har underlättat datainsamlingen för oss. Länderna kan numer själva ta ut rapporter och det är uppskattat.

"Vi började med ett begränsat antal länder och har sedan utökat successivt."

Hur används resultaten för att driva hållbarhetsarbetet? 

Från början använde vi främst resultaten för att kunna rapportera till CDP. Numer ingår de även i GRI-rapporteringen. När varje land enkelt kan se sina egna CO2-utsläpp, dels totalt, dels uppdelat per kategori, har de fått ett incitament att arbeta med frågorna och vidta åtgärder för att minska utsläppen. Det blir en motivation till att få lite bättre resultat nästa år.

 

Vad är ditt främsta tips för den som är i startgroparna att börja mäta och hållbarhetsredovisa? 

Börja enkelt och ta ett steg i taget. Om man arbetar i en organisation som finns i många länder, börja med de större och mer rapporteringsvana länderna. Om man har många områden eller kategorier man vill mäta, börja med de mest relevanta och bygg på efterhand. Lägg också tid på att coacha och stödja rapportörerna.

 

IMG_0896

Cecilia Alenius delar med sig av Securitas erfarenheter under ZeroMissions Forum.

admin
evelina.sundin@ohmy.co

Senaste nytt