Idag träder Parisavtalet i kraft

November 4, 2016

Idag den en 4 november träder äntligen Parisavtalet formellt i kraft. Det sker knappt ett år efter COP21-konferensen i december 2015. Parisavtalet ersätter Kyotoprotokollet och är ett historiskt avtal som förbinder världens länder att minska sina utsläpp och begränsa den globala uppvärmningen. 195 länder enades om dess innehåll under

Den 7-18 november kommer representanter från de länder som godkänt Parisavtalet att träffas i Marrakech för klimatmötet COP22. Målet är att diskutera hur klimatavtalet ska genomföras, finansieras och mätas.

I den här bloggen kan du läsa hur våra klimatkompensationsprojekt, certifierade av Plan Vivo bidrar till att bekämpa klimatförändringarna.

 

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se