Intäkter från klimatkompensation lindrar effekt av Covid-19

May 13, 2020

Matpaketen finansieras av intäkter från klimatkompensationen, sk Carbon money och innehåller tex mjöl, ägg, olja och socker.

Bujang Raba på Sumatra är ett klimatkompensationsprojekt som säljer kolbidning genom bevarande av primär regnskog. Det är huvudsakligen svenska företag som frivilligt klimatkompenserar där. En framgångsfaktor för klimatkompensationsprojekt är att skapa olika inkomstkällor lokalt. Till exempel i Bujang Raba planteras gummiträd, som tappas och säljs till gummifabriker.  Just nu under Coronapandemin har flera gummifabriker stängt i Jambi och det påverkar priset på råvaran. Innan Covid 19 fick man ungefär 9000 Indonesiska Rupier per kg gummi och nu är priset 3000 IDR per kg gummi. 9000 IDR är ungefär 6 SEK. För småbrukaren är priset för lågt och täcker inte kostnaden för transporten av gummit från plantering. Det innebär att man slutat tappa gummi ifrån träden och blir därmed av med en viktig inkomstkälla.

 

På WARSI, organisationen som koordinerar projektet, är man mycket oroade. Man har tagit fram matpaket som man distribuerar till hushållen i Bujang Raba. Matpaketen finansieras av intäkter från klimatkompensationen, sk Carbon money och innehåller tex mjöl, ägg, olja och socker. Det här är bara ett aktuellt exempel på hur klimatkompensation kan bidra till sociala värden och bättre levnadsförhållanden lokalt.

Matpaket Sumatra

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se

Senaste nytt