Internationella skogsdagen 21 mars

March 21, 2017

Med den internationella skogsdagen vill man öka kunskapen om hur viktiga skogar och träd är. Förutom att de binder stora mängder koldioxid, ger de skugga och ett jämnare klimat, reglerar vattenhållning, förhindrar jorderosion, bromsar häftiga regnflöden, stärker biologisk mångfald liksom ger mat, medicin och material till byggnation och möbler. Allt det som kallas för ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster från träd

I år fokuserar man extra på skogen som en källa till energi för att förbättra människors liv, driva en hållbar utveckling och minska klimatförändringarna.

Våra klimatkompensationsprojekt som är certifierade av Plan Vivo, en standard för trädplantering och bevarande av skog har sedan ett par år tillbaka mätt hur man möter de globala målen. Här kan du läsa om hur Plan Vivo möter mål nr 7 – hållbar energi åt alla.

effektiv spis

Effektiv spis som minskar behovet av ved vid matlagning, Chiapas Mexiko. 

 

 

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se