Klimatdiplomering

Bli en diplomerad organisation

Klimatdiplom är en helhetsomfattande arbetsprocess för SME-företag, med metoder och verktyg för att arbeta strukturerat med klimatfrågan. Klimatdiplomeringen baseras på en standard med krav på utsläppsminskningar enligt ett systematiskt arbetssätt. Metoden för att beräkna utsläppen bygger på Greenhouse Gas Protocol. Med en djup förståelse för både klimatfrågan och företagsvärlden har ZeroMission, tillsammans med Sustema, tagit fram Klimatdiplom.

1

Mät

Vi identifierar och beräknar växthusgasutsläpp i hela värdekedjan.

2

Sätt mål

I gemensamma workshops tar vi fram mål för att minska utsläppen i rätt takt.

3

Kom igång

Klimatledningssystemet implementeras inom er organisation.

4

Följ upp

En utbildad revisor följer upp och säkerställer att arbetet ger effekt. Ett diplom erhålls efter godkänd revision.

Läs mer

I följande sammanfattande dokument kan du läsa mer om de olika stegen som sker.

Andra tjänster

Gör skillnad

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.