Klimatkompensation – att finansiera projekt som minskar, förhindrar eller binder CO2

September 21, 2020

Vi erbjuder företag att, här och nu, ta ansvar för sin klimatpåverkan. Genom att köpa kol-krediter i certifierade projekt sätter man ett internt pris på sin klimatpåverkan samtidigt som klimatet gynnas liksom samhällen där projekten finns, oftast i tropiska eller subtropiska länder.

I vår portfölj har vi ett 20-tal projekt spridda över världen. De är indelade i tre typer:

Förebygga
Minska
Binda

Senaste nytt