Klimatkompenserad frukost

October 22, 2020

Vi på ZeroMission är stolta över att arbeta med företag som tar ansvar för sin och sina produkters klimatpåverkan. Genom åren har vi haft nöjet att arbeta med livsmedelsföretag som Arvid Nordqvist, Risenta, Kronägg och Arla Eko. Vi kan nu presentera en näst intill fullskalig klimatkompenserad frukost helt baserad på dessa kunders produkter.

Gemensamt för alla produkter är att de fått sin klimatpåverkan beräknad, utifrån ett livscykelperspektiv, och sedan klimatkompenserad. Det man mäter kan man också påverka, och därför är beräkningar ett viktigt första steg för att minska utsläppen. Vi har haft nöjet att arbeta med flera av dessa företag under många år, i Arla och Arvid Nordqvists fall så tidigt som 2011, och några av dem har varit föregångare i sin bransch när det kommer till klimatarbete. Detta även om deras produkt från början har ett lågt klimatfotavtryck i jämförelse med andra livsmedel, som i fallen med Risenta och Kronäggs produkter. I och med att vi 2018 fick möjlighet att starta ett samarbete med Kronägg fick konsumenter i Sverige för första gången möjlighet att köpa klimatkompenserade ägg.

 

Våra kunder har insett att det finns en tydlig affärsrisk med att inte arbeta med att minska deras klimatpåverkan. Klimatförändringarna är ett stort hot mot odlingar globalt och det slår extra hårt mot grödor som är känsliga för temperaturförändringar, till exempel kaffe. Idag genomsyrar klimatarbetet allt i Arvid Nordqvists verksamhet och man arbetar ständigt med att minska sin klimatpåverkan internt, till exempel när det kommer till val av förpackningsmaterial eller energislag på rosteriet. När det globala klimatet förändras påverkas naturligtvis jordbruket också i Sverige. Därför har Arla valt att nå netto noll klimatavtryck för sina ekologiska produkter genom att beräkna påverkan från dem ur ett livscykelperspektiv, från ko till bord, och därefter klimatkompensera hela klimatfotavtrycket.

 

Klimatkompensationen har visat sig vara ett sätt för våra kunder att tidigt utmärka sig gentemot konkurrenter, som i Arvid Nordqvists fall, och de har samtidigt bidragit med att utbilda konsumenter. Enligt vår senaste undersökning med Novus, som vi gjort sedan 2011, tycker idag 6 av 10 konsumenter att det är bra med klimatkompenserade produkter.

 

Forskning visar tydligt att samhället, på alla plan, måste minska sin klimatpåverkan för att klara klimatmålen. Näringslivet har en viktig roll att spela i den omställningen. Men det är också helt avgörande att vi samtidigt dammsuger atmosfären på koldioxid. Klimatkompensationsprojekt med fokus på att plantera träd eller bevara befintliga skogar kan vara ett viktigt och lättillgängligt verktyg för att göra just det. Träd är de superhjältar vi behöver eftersom de utöver också bidrar med andra viktiga ekosystemtjänster som att de ger skugga och ett jämnare klimat, reglerar vattenhållning, förhindrar jorderosion, bromsar häftiga regnflöden och stärker biologisk mångfald.

 

På ZeroMission har vi sedan starten 2006 tryckt på vikten av att klimatkompensera alla utsläpp och samtidigt arbeta för att minska. I vår värld är klimatkompensation ett viktigt verktyg av många i en del av en övergripande strategi för att minska utsläppen. Vi säljer certifierade klimatkompensationsprojekt med stark lokal förankring som förutom klimatnyttan också bidrar till de globala hållbarhetsmålen, till exempel genom att de stärker jämställdhet och skapar lokala jobbtillfällen.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt