Klimatpåverkan från vardagliga saker och tjänster

January 17, 2020

Att saker som flygresor, köttkonsumtion och bilar har höga utsläpp vad växthusgaser kommer nog inte som en nyhet. Men hur stora är utsläppen av små saker vi konsumerar varje dag? Forskare på KTH försökte ta reda på svaret.

Allt vi konsumerar har en påverkan på vårt klimat, men få har nog koll på hur stor klimatpåverkan är från t.ex. snus. Nedan följer en redogörelse för påverkan från en del vardagliga tjänster och ting. Resultaten redovisas i Kg CO2e per SEK, andel mark som förbrukats samt hur mycket vatten som gått åt i framställningen.

*CO2 ekv är ett begrepp som innefattar alla växthusgaser.

Ta del av rapporten i sin helhet här.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt