Lagen om hållbarhetsrapportering – hur möter ni den?

October 11, 2017

Our Impacts

 

Lagen om hållbarhetsrapportering

 

Allt fler bolag mäter sin miljö och klimatpåverkan, som ett resultat av den nya lagen om hållbarhetsrapportering som trädde i kraft i december 2016. Det man mäter kan man också påverka, samtidigt som information om företagets hållbarhetsprestanda efterfrågas allt mer av investerare, anställda, kunder och leverantörer.

 

Syftet med hållbarhetsredovisning är att ge tydlig information till företagets intressenter, om just miljö, klimat, sociala förhållanden, jämställdhet och andra väsentliga hållbarhetsaspekter. Ett transparent förhållningssätt gynnar i många fall företagets image, och lyfter samtidigt upp frågorna på agendan internt.

 

För att underlätta arbetet finns verktyget Our Impacts, som gör det enkelt att samla in data, analysera och rapportera just hållbarhetsresultaten. Our Impacts är ett webbaserat verktyg där klimatfotavtryck och hållbarhetsindikatorer, nyckeltal och målsättning är några av de funktioner som finns tillgängliga, samtidigt som rapporter och grafer kan genereras i enighet med bl.a. Greenhouse Gas Protocol och CDP.

 

Faller ni in under lagkravet? Vet inte?

Fyll i din e-mail i rutan nedanför, så skickar vi över vårt infoblad om lagkravet till dig direkt!

 

 

[contact-form-7 id=”2185″ title=”email_pdf_autosend”]

 

admin
evelina.sundin@ohmy.co