Netto noll klimatavtryck

Vi hjälper er att följa de standarder och specifikationer som definierar begreppet klimatneutralitet
så att ni på ett grundat sätt kan kommunicera ett netto-noll klimatavtryck.

Netto Noll klimatavtryck är ett miljöuttalande och klimatstrategi som används av både länder och organisationer. Som exempel har Sverige som mål att nå nettonollutsläpp 2045, enligt det klimatpolitiska ramverket. Begreppet är synonymt med klimatneutral.

Grunden för ett netto noll klimatavtryck

1

Mäta

Mät utsläpp från Scope 1, 2 och 3,

2

Dokumentera

Dokumentera alla underlag och källor och verifiera enligt standard

3

Minska

Vidta åtgärder för att minska utsläpp och sätt mål enligt 1,5-graders målet

4

Klimatkompensera

Klimatkompensera återstående utsläpp i certifierade projekt med lokal förankring

Arla Ko Eko med netto noll klimatavtryck

Läs mer

Våra andra tjänster

Gör skillnad!

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.