Nödvändiga åtgärder för att nå klimatmålen

February 27, 2020

Tidningen Extrakt lyfter fram sex åtgärder som krävs för att nå klimatmålet nyligen presenterade i en vetenskaplig artikel skriven av ett internationellt forskarlag.

Åtgärderna är som följer:

 

  1. Ta bort subventioner för fossilt bränslen
  2. Bygg koldioxidneutrala städer
  3. Avyttra aktier och fonder kopplade till fossilt bränsle
  4. Avslöja de moraliska konsekvenserna av fossilt bränsleSkolorna ska utbilda om klimatförhållandena och engagera
  5. Visa information om utsläpp

 

– Det är inte en lätt uppgift att uppnå målen i klimatavtalet, även om vissa motiverade människor förenas bakom klimatåtgärder, är vi inlåsta i ett samhälle som uppmuntrar till att bränna fossilt bränsle, säger Avit Bhowmik, universitetslektor på risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet, en av medförfattarna till artikeln.

 

Läs den sammanfattade artikeln i Extrakt här.

 

 

Foto cred: Cocoparisienne

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt