Nu har vi lämnat in vår remiss mot regeringens förslag

April 27, 2016

Idag har vi lämnat in vårt remissvar mot regeringens promemoria som föreslår att endast klimatkompensation genom utsläppsrätter ska bli avdragsgillt, men inte övrig klimatkompensation.

Förslaget har presenterats under parollen ”lätt att göra rätt” men vår slutsats är att det blir precis tvärtom. Inte minst för våra kunder som under många år klimatkompenserat som en del av deras klimatstrategi. De väljer bort utsläppsrätter eftersom de är så abstrakta och för att investeringen inte leder till direkta fördelar för miljön och för att marknaden för utsläppsrätter inte är välfungerande idag.

Idag klimatkompenserar svenska företag frivilligt för ca 800 000 ton CO2 per år. Detta är ett viktigt bidrag i Sveriges ansträngningar för att nå de klimatmål som riksdagen beslutat om. Minskade utsläpp är en ödesfråga som både individer och företag behöver engagera sig i för att hålla tillbaka uppvärmningen av jorden. Genom klimatkompensation så minskar man utsläpp från till exempel avskogning och förbränning av fossila bränslen.

klimatutsläpp

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se