Ny upptäckt visar att träd delar resurser med varandra, även mellan olika arter.    

September 1, 2016

 

Den vanliga synen på träd är att de konkurrerar om näring och resurser. Nu har en studie  från Schweiz visat att träd interagerar och delar resurser mellan varandra. Även mellan olika arter. Det är genom mykorrhizans underjordiska nätverk som de delar näring, vatten och kol mellan varandra.

Forskare tror att detta kan ha en mycket viktigt roll i att skogar kan överleva trots att de utsätts för stress på grund av klimatförändringen. Direkta dödsorsaker på träd kan vara torka, skogsbränder eller sjukdom. Alla dessa effekter förvärras av stigande temperaturer och klimatförändringar och är ett växande globlat problem.

Forskningen visar att när träden är anslutna till mykorrhizans nätverk kan de få precis tillräckligt överskott kol från varandra och det kan göra skillnaden mellan liv och död.

 

DSCN0836

Foto: ScolelTe, Plan Vivo agroforestry project

 

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se