Nytt Plan Vivo-projekt i Nya Zeeland

June 24, 2019

“Rarakau Rainforest Conservation Project” syftar till att bevara de tusenåriga och högväxta regnskogarna på södra Nya Zeeland. Skogarna ägs av māorier, landets ursprungsbefolkning, och vissa delar av skogen har tidigare skövlats för att kunna finansiera lokalsamhällets utveckling. Målet här varit att ställa om till klimatkompensation och samtidigt behålla en nivå av intäkter och tillväxt. Genom betalning av ekosystemtjänster får lokalbefolkningen en inkomst för att behålla skogen intakt.

 

Ken McAnergney, markägare och äldste, berättar:

 

“The goal is to run a sustainable farm, pay our land taxes and be good conservation managers on our land. We need to generate revenue to pay for these things, but we didn’t want to log the forest to get that revenue. This is why we agreed to protect the forest with a carbon credit project.”

 

Numera håller man boskap på de avskogade fälten och konserverar regnskogarna. “Rarakau Rainforest Conservation Project” blev nyligen Plan Vivo-certifierat, men har varit verksamt och certifierat enligt en annan standard sedan 2013. Projektet är hittills det enda i Nya Zeeland att klimatkompensera genom att bevara regnskogar.

 

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se