ZeroMission Insikter

Sedan 2011 har vi undersökt vad konsumenter tycker om olika klimatrelaterade frågor. ZeroMission genomför årligen, tillsammans med Novus, en undersökning där attityder mäts och kunskap om olika begrepp testas.

Årlig undersökning 2021

Gör skillnad!

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.