ZeroMission Insikter

Sedan 2011 har vi undersökt vad konsumenter tycker om olika klimatrelaterade frågor. ZeroMission genomför årligen, tillsammans med Novus, en undersökning där attityder mäts och kunskap om olika begrepp testas. Det länkade dokumentet nedan är en nedkortat version av undersökningen gjord sommaren 2022.

Årlig undersökning 2022

Gör skillnad!

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.