Öppet brev till Per Bolund om avdragsgill klimatkompensation

December 8, 2017

Från ZeroMission till Per Bolund:

 

Vi noterar att det gått lång tid sedan du lade fram ett förslag om förändrad skattelag i fråga om klimatkompensation. Det visade sig vara ett förslag som inte väckte någon entusiasm och det drogs tillbaka. Mycket har hänt sedan dess. Ny viktig klimatkonferens. Globala utsläppen har slutat gå ner. Här hemma rapporterar SCB att utsläppen ökat senaste kvartalet. Forskare konstaterar att vi endast har några år på oss att minska utsläppen.

 

Nyligen har Max Burgare i Kammarrätten i Sundsvall fått avslag på sin överklagan gällande avdragsrätt för klimatkompensation. Det finns fler företag som prövat men fått avslag. Det som gör avslaget anmärkningsvärt är att just Max får avslag, kanske det företag i Sverige som mer än något annat använder sig av klimatstrategi för att marknadsföra och profilera sig i konkurrensen. Klimatkompensation är en av åtgärderna. Och det har varit framgångsrikt. Deras VD säger att satsningen på miljö och klimat varit deras mest lönsamma investering.

 

Mot den bakgrunden blir det absurt att domstolarna fortsätter att vara bundna av den dom som Högsta Förvaltningsdomstolen kom fram till i december 2014 trots att klimatfrågan fått sådana proportioner och när näringslivets insats är helt nödvändig. Domstolarna borde vid det här laget kunnat se att klimatkompensation inte är en gåva utan en affärsmässig kostnad på samma sätt som andra affärsrelaterade kostnader.

 

Därför önskar vi att du tar tag i frågan på nytt. När inte ens Max Burgare ges avdragsrätt är en ändring av skattelagen nödvändig, Vi träffar dig gärna och presenterar vår syn mer i detalj.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Johan Ununger, Styrelseordförande

och Claire Wigg, VD
ZeroMission AB

admin
evelina.sundin@ohmy.co