Plan Vivo och Globala målet 13: Bekämpa klimatförändringen

September 27, 2016

 

Vi fortsätter att sätta extra fokus på FN:s globala utvecklingsmål genom att kort lyfta fram hur våra Plan Vivo-certifierade skogsprojekt bidrar till dessa. Femte avsnittet handlar om mål 13: Bekämpa klimatförändringen

 

Det hela är väldigt enkelt. Träd återställer klimatet då de tar upp och lagrar den koldioxid som redan finns i atmosfären, samtidigt som de bidrar till klimatanpassning och främjar biologisk mångfald. Det är viktiga nyckelåtgärder för att lösa klimatfrågan!

 

Jordbruket är fortfarande den största orsaken bakom den snabba avskogningen som främst sker i tropiska länder. Istället för att vara den essentiella kolsänka som krävs för att stävja klimatförändringar, har den istället blivit den näst största bidragande orsaken till växthusgasutsläpp, större än hela den globala transportsektorn!

 

I våra Plan Vivo-projekt  främjas hållbara och långsiktiga jordbruk samtidigt som skogar bevaras och återplanteras i samarbete med småbrukare och lokalbefolkningar. På så sätt minimeras de negativa effekterna av klimatförändringarna, samtidigt som träden bidrar till klimatanpassning och resiliens på sårbara platser. Där de behövs som mest.

 

Berättelse från fältet, Malawi 2016

 

Under vårt besök till Malawi och projektet “Trees of hope” träffade vi småbrukaren Stonard Lungu. Stonard visade upp sina 204 träd som han planterat runt om sin mark. Anledningen till att han valde det så kallade “boundary planting-systemet” berodde på att han ville hålla översvämningar borta under regnsäsongen och med hjälp av träden minska risken för erosion under torkan. På så sätt var hans mark mer robust mot klimatförändringen som redan har satt sina tydliga spår i Malawi. 

 

27859337142_32ec28872c_k27681810300_cdcd3395de_k

//Johanna

 

Nedan kan du läsa tidigare bloggar om hur Plan Vivo bidrar till de globala målen.

 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 7: Hållbar energi åt alla

Mål 2: Ingen hunger

Mål 1: Ingen fattigdom

Plan Vivo och FN:s globala mål för hållbar utveckling – hur arbetar vi med dem?

admin
evelina.sundin@ohmy.co