Plan Vivo och Globala målet 2: Ingen Hunger

September 21, 2016

Denna vecka sätts lite extra fokus på FN:s globala utvecklingsmål riktat till ungdomar. Som ett led i det passar vi på att kort lyfta fram hur våra Plan Vivo-certifierade skogsprojekt bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling. Andra avsnittet handlar om mål 2: Ingen hunger.

 

Mat, klimat och jordbruk

Matförsörjning och klimatförändringar är nära sammankopplade med jordbrukets roll. Att trygga basen för matförsörjning är en av de största utmaningar vi står inför. För att klara detta menar FN:s jordbruksorgan FAO att jordbruket behöver genomgå en genomgripande kursändring. Möjligheterna ligger i att utveckla klimatsmarta jordbrukssystem som hanterar både matförsörjningsfrågan och klimathotet- samtidigt. För utvecklingsländerna spelar jordbruket en särskilt grundläggande roll eftersom 75 procent av jordens fattiga befolkning är bosatta på landsbygden och har jordbruket som främsta inkomstkälla.

 

Träden skapar bördighet

Agroforestry, som en del av ett klimatsmart jordbruk är enligt FAO ett utmärkt sätt att trygga livsmedelsförsörjning samtidigt som jordbrukets sårbarhet minskar och dess anpassningsförmåga till klimatförändringar ökar. Det är tydligt i flera av våra Plan Vivo-projekt. De handlar kort och gott om att kombinera både träd och jordbruk och skiljer sig på så sätt kraftigt från det konventionella jordbruket. Träden har en nyckelroll att förbättra jordmånen, ge skugga, bibehålla vatten och bidra till biologisk mångfald då insekter, fåglar och annat djurliv stannar kvar. Genom att markens bördighet förbättras, kan marken odlas kontinuerligt och det kommer inte att finnas behov av att till exempel genom svedjebruk skapa jordbruksmark. På så sätt mättas fler munnar.

 

Berättelse från fältet, Uganda 2014

“Under vårt besök till Uganda 2014 träffade vi småbrukaren Butheremeo Katalibabo, en man med ett ständigt leende som stolt visade upp sin gård där de odlade alla möjliga frukter, mango, majs, jordnötter, avokado, guava, melon, bönor, bananer, kaffe, papaya, kakao som de sålde på marknaden. Butheremeo och hans fru gick med i projektet 2012 för att få extra inkomst från timret. Träden som planterades var Grevillia Robusta som redan efter två år var över ca 2 m höga.

Betalningarna för klimatnyttan berättade Butheremeo att han och hans fru spenderade på skolavgifter. Efter besöket kom Butheremeos fyra barnbarn nyfiket fram och intresserade sig för oss. Vi gav dem en och en badboll i form av en jordglob där vi visade var vi kom ifrån.”

 

//Johanna

IMG_4281 IMG_4286 IMG_4274 IMG_4253

admin
evelina.sundin@ohmy.co