Plan Vivo och Globala målet 7: Hållbar energi för alla

September 22, 2016

Den här veckan sätts lite extra fokus på FN:s globala utvecklingsmål, särskilt riktat till ungdomar. Vi vill också passa på att kort lyfta fram hur våra Plan Vivo-certifierade skogsprojekt bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling. Tredje avsnittet handlar om mål 7: Hållbar energi för alla

I projekten planterar småbrukarna ofta snabbväxande, inhemska trädslag. Genom gallringsprocessen där yngre träd ger plats för andra att mogna, genereras betydande mängder sticklingar och brännved. I många projekt, som till exempel Scolel’Te i Mexiko och Trees for Global Benefit i Uganda introducerar man också effektiva spisar. Dessa kräver mindre ved för matlagning och avger mindre hälsofarlig rök.

Dessa spisar ingår inte som aktiviteter som genererar klimatkompensationskrediter   men är ofta inbyggd i utformningen av projekten som en del av de ytterligare förmåner som erbjuds till samhällen. De aktiviteterna är delvis finansierade genom ytterligare stöd från köpare av Plan Vivo-certifikat.

“Den effektiva spisen är ett erkännande att jag gjort en bra jobb. Vi är 600 familjer som tillhör Scolel’Te som tilldelats spisar. Vi får dom gratis men vi är med och designa och bygga dom”

 

effektivspis mexiko

Don Julio och hans effektiva spis i Chiapas, Mexiko

 

 

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se