En affärsdriven lösning mot avskogning i Bolivia – Plan Vivo

September 30, 2019

Agroforestry-projekt som varit verksamt sedan 2007, etablerat i de tropiska regionerna Cochabamba och Santa Cruz Bolivia.

Projektet är en affärsdriven lösning för att stoppa avskogning Amazonas regnskog. Det omfattar cirka 2000 småbrukare som planterar inhemska lövträd på 5000 hektar mark som de själva äger. Projektet gör det möjligt för fattiga bönder att hantera sin mark mer hållbart samtidigt som de plantera, skörda och sälja ved från inhemska lövträd. Det resulterar inte bara i återplantering utan betyder att regnskogen också skyddas mot ytterligare intrång.

 

Tack vare projektet får småbrukare en extra inkomst då vinsten från timmer delas lika mellan jordbrukarna, som äger marken och ser efter träden, och investerarna som finansierar driftskostnader för att säkerställa att projektet inte går break even. Även om småbrukarna deltar i projektet med endast en liten del av sin egendom hjälper ArBolivia till med att utveckla en hållbar markanvändningsplan för hela deras mark. Dessutom är utbildning och råd viktiga aspekter av projektet.

 

1000 hektar, fördelat på flera olika små tomter, är också designat för agroforestry. Här odlas träd i kombination av grödor, bland annat kakao, kaffe, banan citrus och majs. 1200 hektar är ett naturskyddsområde där skog bevarars.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt