REDD+ Yaeda Valley, Tanzania – Plan Vivo

November 14, 2019

I ett av våra mest unika Plan Vivo-projekt, ”Yaeda Valley REDD-project” i Tanzania, bevaras skog i samarbete med Hadzastammen, ett jägare-och samlarfolk som sannolikt har levt av och med naturen på samma plats i över 40 000 år. Det gör dem starkt beroende av jorden och dess resurser.

Under de senaste 50 åren har Hadzafolket förlorat mer än 90 procent av sitt land till utomstående stammar och samhällen som söker mark för bete och odling. Detta adresserar vårt projekt genom prestationsbaserade betalningar som bidrar till att främja Hadzastammen och hålla skogarna intakta.

 

“Reducing emissions from deforestation and forest degradation” (REDD) är ett FN initiativ genom UNFCCC som syftar till att bevara skog och stoppa avskogningen globalt. I Yaeda i norra Tanzania arbetar vi med Carbon Tanzania och lokala nomadstammar, Hadza folken. Här har man utvecklat ett system för att förvalta och beskydda sina marker och den ovärderliga naturen.

 

Projektet är Plan Vivo-certifierat och finansierar så att Hadza kan underhålla, patrullera och bedriva ett modernare skogsbruk. Totalt har 48 000 ton CO2 i klimatkompensation och över 20 000 hektar skog skyddats, skog som annars hade skövlats.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt