Yaeda-Eyasi Landscape REDD Project, Tanzania – Plan Vivo

November 14, 2019

I ett av våra mest unika Plan Vivo-projekt, Yaeda-Eyasi Landscape REDD Project i Tanzania, bevaras skog i samarbete med Hadzastammen, ett jägare-och samlarfolk som sannolikt har levt av och med naturen på samma plats i över 40 000 år.

“Reducing emissions from deforestation and forest degradation” (REDD) är ett FN initiativ genom UNFCCC som syftar till att bevara skog och stoppa avskogningen globalt. I Yaeda Valley, beläget i norra Tanzania, arbetar vi med Carbon Tanzania, en lokal NGO som utvecklat ett system för att förvalta och beskydda marker och den ovärderliga naturen.

 

Under de senaste 50 åren har Hadzafolket förlorat mer än 90 procent av sitt land till utomstående stammar och samhällen som söker mark för bete och odling. Detta adresserar vårt projekt genom prestationsbaserade betalningar som bidrar till att främja Hadzastammen och till att hålla skogarna intakta. Projektet är Plan Vivo-certifierat och finansierar så att Hadza kan underhålla, patrullera och bedriva ett hållbart skogsbruk. Hittills har över 30 000 hektar skog skyddats.

 

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt