Projektet Trees for Global Benifit I Uganda firar 15 år

August 9, 2018

Vad som startade 2003 som ett småskaligt agriforestry projekt i västra Uganda med syftet att länka landägande bönder till den frivilliga klimatkompensationsmarknaden har idag, 15 år senare, växt till det största agroforestry klimatkompensationsprojektet i världen under Plan Vivo standarden. Projektets framgång har bland annat genererat inkomster till både individer och utsatta samhällen samt återställt värdefulla ekosystem med rik och varierad biodiversitet.

 

 

Allt startade med 33 småskaliga bönder fördelade på 2 distrikt. Idag är nära 7000 bönder anslutna till projektet fördelat över 12 distrikt. 2017 markerade en milstolpe för projektet då totalt 1 miljon ton CO2 bundits i marken från planterade träd sedan projektstarten.

Max Burgers, som i år lanserade initiativet att som första företag i världen bli klimatpositiva genom en kombination av klimatreducerande åtgärder samt klimatkompensation, har varit en viktig samarbetspartner till Ecotrust som drivet projektet. Max Burgers kontinuerliga stöd till projektet uppmärksammas här av Ecotrust i en spännande text om projektets utveckling.

Uganda Johanna

ZeroMissions Johanna Grant besöker projektet

 

Som en komplimenterade insats för att stärka bevaringen av hotade ekosystem och arter lanserades nyligen Human Wildlife Conflict resilience fund. Projektet är ett samarbete mellan Ecotrust, Jane Goodall foundation och Chimp Trust och syftar till att stärka lokalsamhälles resiliens mot förluster från intrång av vilda djur genom kompensationsmekanismer. Projektet syftar även till att utbilda och uppmärksamma lokala samhällen av vikten av en hållbar användning av naturresurer.

 

Apa Uganda

admin
evelina.sundin@ohmy.co