Så bidrar ZeroMission till hållbarhetsmålet 

March 27, 2019

ZeroMission bidrar till FN:s globala mål för hållbarhet genom att vi hjälper till att öka resiliens i områden som är känsliga för klimatförändringar (SDG 13.1). Ett exempel på det är den agroforestrymodell som används för odling i våra trädplanteringsprojekt, en modell som i stor utsträckning bygger på att efterlikna hur växter lever i det vilda. När mindre grödor samplanteras med träd minskar risken för jorderosion och de blir mer motståndskraftiga vid kraftiga skyfall. Dessutom bidrar träden till skugga.

 

Genom vårt arbete hjälper vi också till att sprida kunskap om klimatförändringarna och dess påverkan på vår omvärld (SDG 13.2). Det gör vi inte bara genom samarbete med projekten runt om i världen, utan också genom vår dagliga kontakt med företag och organisationer här hemma. Vi håller också workshops där klimatförändringarna är ett möjligt tema.

 

Vårt kanske viktigaste bidrag till mål nummer 13 är att vi hjälper fler att börja mäta sina utsläpp (SDG 13.3). När vi har en heltäckande bild av det totala klimatfotavtrycket från t.ex. en verksamhet, en produkt eller ett företags tjänsteresor kan vi på allvar arbeta mot att minska dessa. En av våra metoder för att minska utsläpp är att sätta ett Science Based Target, läs mer.

 

Läs mer om SDG 13 och targets samt hur det går för oss att uppnå målet här.

 

 

 

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se