Har din klimatkompensation annulleras? Hur gammal är din klimatkompensation?

April 11, 2017

(uppdaterad blogg 170518 pga fakta fel i tidigare blogg)

Strandade tillgångar (stranded assets) är tillgångar som av någon anledning inte kan nyttjas. Oftast syftar man på oljebolag och dess oljereserver som inte kommer att ge en ekonomisk avkastning på grund av övergången mot en fossilfri ekonomi.

Detta borde även gälla på marknaden för klimatkompensation. När man klimatkompenserar så handlar man med klimatkrediter. De är kopplade till aktiviteter i projekt och döps till det året som de genereras. Till exempel alla klimatkrediter som genereras i år kommer att vara ”Vintage 2017”. När man klimatkompenserar ska dessa annulleras, dvs bokas bort i företagets namn i internationella register.

 

vintage klimatkrediter

Så här ser annulerade Plan Vivo krediter ut i registret Markit.

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se